Przychodnia Specjalistyczna "MEDICUS" powstała 1 czerwca 1990 roku na bazie prywatnej nieruchomości. Była to pierwsza we Włocławku i regionie oraz jedna z pierwszych w kraju prywatna Przychodnia Specjalistyczna.

Obecnie "MEDICUS" stanowi zespół wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów nauk medycznych, ordynatorów - lekarzy z dużym doświadczeniem i praktyką zawodową. Staramy się, aby nasi Pacjenci mieli możliwość pełnej diagnostyki i leczenia na miejscu. Dużą wagę przykładamy do umożliwienia Państwu zasięgnięcia porad i konsultacji - w zakresie różnych, w tym również wąskich dyscyplin medycznych - specjalistów z ośrodków akademickich w Łodzi, Bydgoszczy i Warszawie. Personel Przychodni "MEDICUS" dokłada starań, aby nasi Pacjenci uzyskali pełną informację medyczną oraz zadowolenie i satysfakcję w kontaktach z nami.

Zgodnie z oczekiwaniami, w styczniu 2008 roku została uruchomiona Pracownia Echokardiografii (ECHO) i Ultrasonografii (USG) Przychodni Specjalistycznej "MEDICUS". Celem naszych działań jest zaoferowanie badań na najwyższym poziomie w zakresie ECHO i USG dzieci i dorosłych. Pragniemy zwrócić także uwagę Państwa na proponowane przez nas badania USG wykonywane w okresie prenatalnym według obowiązujących wytycznych. Realizację tych zadań umożliwia grupa uznanych specjalistów z ośrodków akademickich zajmujących się od wielu lat diagnostyką sonograficzną oraz współpracujących z renomowanymi ośrodkami klinicznymi. Pracownia została wyposażona w sprzęt wysokiej generacji VIVID 3 Pro GE, spełniający wszelkie kryteria stawiane współczesnym aparatom w zakresie zarówno badań ECHO i USG. Naszą ambicją jest rozszerzenie oferty badań, z tego względu zespół ultrasonografistów kształtować i uzupełniać będziemy tak, aby zaspokoić potrzeby diagnostyczne pacjentów z Włocławka i regionu.

NOWOŚĆ – DIAGNOSTYKA GENETYCZNA
Od stycznia 2018 roku będzie można wykonać nowoczesne badania genetyczne i testy genetyczne.
•PANEL SERCE i NADCIŚNIENIE  (badania ze śliny) – obejmuje badania diagnozujące predyspozycje do zakrzepicy, choroby niedokrwiennej serca, zawału, miażdżycy lub udaru. Jeśli w rodzinie wystąpiły incydenty zatorowo-zakrzepowe, przypadki zakrzepicy żylnej oraz tętniczej z wczesnym rozwojem miażdżycy naczyń mózgowych, wieńcowych i obwodowych, zawału serca i udaru mózgu.
•PANEL NOWOTWORY  (badania ze śliny) – obejmuje badania diagnozujące predyspozycje do zachorowania na nowotwór jelita grubego, płuc, krtani, prostaty, nerki, tarczycy, żołądka. Badanie DNA pod kątem wystąpienia mutacji w genach predysponujących do rozwoju nowotworu daje informację o ewentualnym ryzyku wystąpienia choroby co pozwala na podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych w kierunku wykrycia choroby we wczesnym etapie jej rozwoju.
•PANEL NOWOTWÓR PIERSI (badania ze śliny) – obejmuje badania diagnozujące predyspozycje do nowotworu piersi (mutacje w genach BRCA1, NOD2, CHEK2). Jeśli w rodzinie występowały zachorowania na nowotwory piersi, sutka lub jajnika, w szczególności jeśli ta choroba dotknęła mamę lub babcię.
•PANEL PROSTATA (badania ze śliny) – obejmuje badania diagnozujące predyspozycje do nowotworu prostaty.
Jeśli podczas wywiadu rodzinnego wskazano na obciążenia w kierunku zachorowań  na nowotwory: piersi, jajnika, prostaty, jelita grubego, tarczycy, żołądka, nerki.
•PANEL GENETYCZNEGO PODŁOŻA NIEPŁODNOŚCI  (żeńskiej i męskiej)  (badania ze śliny) – obejmuje badania diagnozujące przyczyny i predyspozycje do niepłodności.
•PANEL ANTYKONCEPCJA (badania ze śliny)  – obejmuje badania diagnozujące ryzyko zakrzepicy u kobiet, które stosują doustną antykoncepcję hormonalną.
•PANEL PRZYCZYN PORONIEŃ SAMOISTNYCH (badania ze śliny) – diagnostyka wybranych polimorfizmów genów związanych z niepowodzeniami przebiegu ciąży.
•BADANIE KARIOTYPU (badania z krwi) – obejmuje badania dorosłych i dzieci
•DIAGNOSTYKA GENETYCZNA INFEKCJI DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH –obejmuje badania wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV)– wykrywanie 37 typów wirusa, genotypowanie 19 typów wirusa. Ocena predyspozycji do zachorowania umożliwia wdrożenie profilaktyki oraz zastosowanie wczesnego leczenia.

medicus2